Beata Gallaher


Beata o sobie:
Pochodzę z Wadowic, z czego jestem bardzo dumna. Moją pasją są podróże i języki obce. Studiowałam w Rosji i w Niemczech, a kilka lat temu ukończyłam doktorat w USA. Przez ostatnie 20 lat uczyłam polskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Uwielbiam Kraków, Tatry i wszystko to, co polskie. Zawsze angażuję się w życie Polonii, a Radio Wisła daje mi ku temu wiele możliwości. W radiu jest autorem serii „ Ach, ten język polski! Rozważania nad językiem i kulturą polską”.

Kontakt: redakcja@radiowisla.org


Audycje autorstwa lub współautorstwa Beaty Gallaher

12/17/2015

Studia Polonistyczne w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Poczdamskim 
(z działu: Publicystyka)

Współautor programu: Zespół Radia Wisła(gościnnie w RW)

W grudniu 2015 r. radio Wisła gościło w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego w Niemczech, gdzie w dniach 2-4 grudnia miała miejsce XI Europejska Konferencja Językoznawcza z cyklu: Formal Description of Slavic Languages. O tradycji konferencji i o studiach polonistycznych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego rozmawiała red. Beata Gallaher z profesorem Peterem Kostą – kierownikiem Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego oraz współzałożycielem konferencji. Słuchacze radia mogą dowiedzieć się o tradycji polonistyki w Berlinie i w Poczdamie oraz o profilu i kierunkach studiów polonistycznych w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego. Zapraszamy do wysłuchania audycji. wysłuchaj►

10/21/2015

Sytuacja Języka Polskiego w Berlinie i w Niemczech 
(z działu: Publicystyka)

O sytuacji języka polskiego w Berlinie i w Niemczech rozmawiała red. Beata Gallaher z panią Anną Zinserling – kierownikiem programu w Kolegium Języka i Kultury Polskiej w Berlinie. Pani Anna podzieliła się swoimi uwagami na temat, jak zmieniało się zapotrzebowanie na język polski w Niemczech od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Słuchacze mogą się dowiedzieć o kursach językowych, ogólnych i zawodowych, działalności publikacyjnej i wysyłkowej, jak również o warsztatach językowych i szkoleniach, organizowanych przez Kolegium. Warto również posłuchać o działalności Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.
Zapraszamy do wysłuchania audycji.
wysłuchaj►

10/14/2015

Listy z Polski: Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 
(z działu: Publicystyka)

Zapewne większość Polaków wie, że w Wadowicach jest Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednak pewnie nie wszyscy wiedzą, że kilka lat temu Dom Rodzinny Karola Wojtyły został przebudowany w bardzo nowoczesne muzeum multimedialne. O historii muzeum, pracach nad przebudową, nowej wystawie oraz zaangażowaniu osób świeckich i duchowych w działalność muzeum opowiada siostra Benedykta ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Nazaretu. Audycję nagrała red. Beata Gallaher.
Zapraszamy do wysłuchania audycji i zwiedzania Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego w Wadowicach.
wysłuchaj►

9/23/2015

Kursy języka polskiego w Krakowie 
(z działu: Z życia Polonii)

Współautor programu: Zespół Radia Wisła(gościnnie w RW)

Letnie Kursy Języka Polskiego – Cz. II.
W sierpniu Radio Wisła gościło w Szkole Języków Obcych „Prolog” w Krakowie. O kursach języka polskiego, podręcznikach i programie rozmawiała red. Beata Gallaher z panem Mariuszem Siarą, założycielem szkoły. O programie językowym i kulturalnym opowiadali również pani Agnieszka Szyjka, instruktor języka polskiego w „Prologu” oraz studenci.
Pierwszy program z tej serii został opublikowany 5-tego sierpnia tego roku i jest dostępny w archiwum radia. Zapraszamy do wysłuchania audycji.
wysłuchaj►

8/5/2015

Letnie Kursy Języka Polskiego - cz. I. 
(z działu: Z życia Polonii)

Radio Wisła gościło w Letniej Szkole Językowej na Uniwersytecie w Pittsburghu w lipcu tego roku. Uniwersytet w Pittsburghu należy do niewielu uczelni amerykańskich, które oferują język polski zarówno latem jak i w czasie roku akademickiego.
Z profesorem Oscarem Swanem z Uniwersytetu w Pittsburghu i panią Anna Szawarą z Uniwersytetu w Illinois, która jest również instruktorem języka polskiego w Letniej Szkole Językowej, rozmawiała red. Beata Gallaher. Nie zabrakło oczywiście studentów, którzy dzielili się swoimi wrażeniami o letnim kursie języka polskiego.
Zapraszamy do wysłuchania audycji.
wysłuchaj►


wakacyjny komunikat polskiej straży granicznej dla osób wybierających sie do Polski posiadających podwójne obywatelstwo:

strazgraniczna.pl

kontakt z konsulem Teresą Indelak Davis:

telefon: 206 948 8064

polishconsulseattle.com www.facebook.com/polishconsulseattlelist of sponsors
messages from Seattle mayor office

"polish news from puget sound"

biuletyn informacyjny Ryszarda Kotta ►klawisz dla suchaczy radia mieszkających w Polsce. PayPal jest powszechnie używanem, profesionalnym serwisem o niepokalanej reputacji. PayPal przekazywać nawet bardzo drobne donacje.

Projekt i realizacja witryny: Iza Turska. Obecna wersja jest w fazie dopracowywania.